لیست کتاب‌ها (در صورت نیاز با فروشگاه مرکزی تماس بگیرید.)
ساعت ٢:۱٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٧  
21.
راهنما و بانک سوالات امتحانی اقتصاد خرد: دانشگاه پیام نور (رشته ی مدیریت دولتی و حسابداری) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل کتاب ...  
راهنما و بانک سوالات امتحانی اقتصاد خرد: دانشگاه پیام نور (رشته ی مدیریت دولتی و حسابداری) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل کتاب ...
پدیدآورنده: بهنام مرادی، فرید صفتی
ناشر: استادی - 29 اردیبهشت، 1387
قیمت:  37000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
22.
راهنما و بانک سوالات امتحانی مالیه عمومی و تعیین خط مشی مالی دولتها دانشگاه پیام نور (رشته ی مدیریت - حسابداری - حقوق) شامل: خلاصه درس و نکات مه  
راهنما و بانک سوالات امتحانی مالیه عمومی و تعیین خط مشی مالی دولتها دانشگاه پیام نور (رشته ی مدیریت - حسابداری - حقوق) شامل: خلاصه درس و نکات مه
پدیدآورنده: بهنام مرادی، سیدولی الله میرحسینی
ناشر: استادی - 01 خرداد، 1387
قیمت:  32000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
23.
راهنما و بانک سوالات امتحانی مدیریت مالی (2) ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب درسی، پاسخ تشریحی تمرین ه  
راهنما و بانک سوالات امتحانی مدیریت مالی (2) ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب درسی، پاسخ تشریحی تمرین ه
پدیدآورنده: شهرام هاشم نیا
ناشر: استادی - 18 فروردین، 1387
قیمت:  27000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
24.
راهنما و بانک سوالات امتحانی متون زبان انگلیسی در مدیریت آموزشی (رشته علوم تربیتی): براساس کتاب محمود علیمحمدی: ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیا  
راهنما و بانک سوالات امتحانی متون زبان انگلیسی در مدیریت آموزشی (رشته علوم تربیتی): براساس کتاب محمود علیمحمدی: ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیا
پدیدآورنده: مریم باغبان اصفهانی، هاجر عمادی
ناشر: استادی - 27 فروردین، 1387
قیمت:  25000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
25.
راهنما و بانک سوالات امتحانی زبان تخصصی (1) دانشگاه پیام نور (رشته ی مدیریت دولتی و بازرگانی) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب درسی ...  
راهنما و بانک سوالات امتحانی زبان تخصصی (1) دانشگاه پیام نور (رشته ی مدیریت دولتی و بازرگانی) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب درسی ...
پدیدآورنده: مهدی زری باف
ناشر: استادی - 29 اردیبهشت، 1387
قیمت:  22000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
26.
بانک سوالات امتحانی حقوق جزای عمومی براساس کتاب: دکتر محمدعلی اردبیلی ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور  
بانک سوالات امتحانی حقوق جزای عمومی براساس کتاب: دکتر محمدعلی اردبیلی ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور
پدیدآورنده: ماه نیا قبادیان سوادکوهی
ناشر: استادی - 19 خرداد، 1386
قیمت:  15000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
27.
راهنما و بانک سوالات امتحانی آمار و کاربرد آن در مدیریت (2) براساس کتاب: دکتر عادل آذر - دکتر منصور مومنی: ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور و م  
راهنما و بانک سوالات امتحانی آمار و کاربرد آن در مدیریت (2) براساس کتاب: دکتر عادل آذر - دکتر منصور مومنی: ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور و م
پدیدآورنده: حسن اسفندیاری فر، کریم احمدی صومعه، احسان جمالی
ناشر: استادی - 15 آبان، 1385
قیمت:  30000 ریال
این کتاب از 2 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
28.
راهنما و بانک سوالات امتحانی قرائت عربی (1): دانشگاه پیام نور (رشته ی ادبیات فارسی)  
راهنما و بانک سوالات امتحانی قرائت عربی (1): دانشگاه پیام نور (رشته ی ادبیات فارسی)
پدیدآورنده: معصومه صادقی، لیلا قاسمی حاجی آبادی
ناشر: استادی - 21 فروردین، 1387
قیمت:  21000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
29.
راهنمای جامع و بانک سوالات امتحانی Let's write English: book 1 به همراه پاسخ کلیدی تمرینات  
راهنمای جامع و بانک سوالات امتحانی Let's write English: book 1 به همراه پاسخ کلیدی تمرینات
پدیدآورنده: جورج ای. ویشون، جولیاام. برکس، معصومه شیری امین لو (مترجم)، مسعود عزیزی (مترجم)
ناشر: استادی - 08 خرداد، 1387
قیمت:  49000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
30.
راهنما و بانک سوالات امتحانی حسابداری میانه (1) براساس تالیف: مهدی مشکی - عبدالکریم مقدم ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور (رشته ی حسابداری) شام  
راهنما و بانک سوالات امتحانی حسابداری میانه (1) براساس تالیف: مهدی مشکی - عبدالکریم مقدم ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور (رشته ی حسابداری) شام
پدیدآورنده: سیدمهدی محمدحسینی، عبدالکریم مقدم
ناشر: استادی - 27 فروردین، 1387
قیمت:  43000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
31.
راهنما و بانک سوالات امتحانی تحقیق در عملیات (2) دانشگاه پیام نور (رشته مدیریت دولتی، بازرگانی و حسابداری) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطال  
راهنما و بانک سوالات امتحانی تحقیق در عملیات (2) دانشگاه پیام نور (رشته مدیریت دولتی، بازرگانی و حسابداری) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطال
پدیدآورنده: آزاده کریمی آهویی (تدوین)، حسن اسفندیاری فر (تدوین)، کریم احمدی صومعه (تدوین)
ناشر: استادی - 29 اردیبهشت، 1387
قیمت:  47000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
32.
راهنما و بانک سوالات امتحانی تاریخ تحلیلی صدر اسلام براساس کتاب: حجت الاسلام دکتر علی اکبر حسنی ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور شامل: یک دو  
راهنما و بانک سوالات امتحانی تاریخ تحلیلی صدر اسلام براساس کتاب: حجت الاسلام دکتر علی اکبر حسنی ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور شامل: یک دو
پدیدآورنده: نادره جلالی
ناشر: استادی - 04 شهریور، 1386
قیمت:  28000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
33.
راهنما و بانک سوالات امتحانی فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه دانشگاه پیام نور (رشته ی حسابداری و مدیریت دولتی) ...  
راهنما و بانک سوالات امتحانی فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه دانشگاه پیام نور (رشته ی حسابداری و مدیریت دولتی) ...
پدیدآورنده: بهنام مرادی، ابوالفضل عسگری نیا
ناشر: استادی - 05 آبان، 1386
قیمت:  26000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
34.
راهنما و بانک سوالات امتحانی تشریح و مورفولوژی گیاهی (رشته ی زیست شناسی) براساس کتاب: فریده دخت سیدمظفری  ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور ش  
راهنما و بانک سوالات امتحانی تشریح و مورفولوژی گیاهی (رشته ی زیست شناسی) براساس کتاب: فریده دخت سیدمظفری ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور ش
پدیدآورنده: اعظم عظیمی
ناشر: استادی - 19 فروردین، 1385
قیمت:  23000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
35.
راهنما و بانک سوالات امتحانی زبان تخصصی (1) "رشته ی حسابداری"ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور، شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب کتاب درسی  
راهنما و بانک سوالات امتحانی زبان تخصصی (1) "رشته ی حسابداری"ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور، شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب کتاب درسی
پدیدآورنده: علی جعفری، شهرام هاشم نیا
ناشر: استادی - 04 آذر، 1386
قیمت:  30000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
36.
راهنما و بانک سوالات امتحانی زمینه حقوق جزای عمومی،  مقدمه علم حقوق  
راهنما و بانک سوالات امتحانی زمینه حقوق جزای عمومی، مقدمه علم حقوق
پدیدآورنده: علی رفیعی، کامیار کمیلی بیرجندی
ناشر: استادی - 1383
قیمت:  14000 ریال
این کتاب از 1 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
37.
پرسش های چهارگزینه ای استاندارد زیست شناسی و آزمایشگاه 2 (سال سوم دبیرستان - رشته ی علوم تجربی)  
پرسش های چهارگزینه ای استاندارد زیست شناسی و آزمایشگاه 2 (سال سوم دبیرستان - رشته ی علوم تجربی)
پدیدآورنده: علی استادی جعفری
ناشر: استادی - 26 آذر، 1386
قیمت:  26000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
38.
پرسش های چهارگزینه ای استاندارد زیست شناسی و آزمایشگاه 1 (سال دوم دبیرستان - رشته های علوم تجربی) "با پاسخ تشریحی"  
پرسش های چهارگزینه ای استاندارد زیست شناسی و آزمایشگاه 1 (سال دوم دبیرستان - رشته های علوم تجربی) "با پاسخ تشریحی"
پدیدآورنده: علی استادی جعفری
ناشر: استادی - 26 آذر، 1386
قیمت:  24000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
39.
پرسش های چهارگزینه ای استاندارد معارف اسلامی 2 و 3، سالهای دوم و سوم دبیرستان - کلیه رشته ها،  با پاسخ تشریحی،  شامل  
پرسش های چهارگزینه ای استاندارد معارف اسلامی 2 و 3، سالهای دوم و سوم دبیرستان - کلیه رشته ها، با پاسخ تشریحی، شامل
پدیدآورنده: رضا استادی، سیدحمید طالب زاده
ناشر: استادی - 1383
قیمت:  23000 ریال
این کتاب از 2 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
40.
پرسش های چهارگزینه ای استاندارد زیست شناسی، پیش دانشگاهی،  با پاسخ تشریحی  
پرسش های چهارگزینه ای استاندارد زیست شناسی، پیش دانشگاهی، با پاسخ تشریحی
پدیدآورنده: علی استادی جعفری، داوود امیرسلیمانی، مسعود نیکخواه
ناشر: استادی - 1381
قیمت:  15000 ریال
این کتاب از 2 فروشگاه قابل تهیه می باشد.

کلمات کلیدی:
 
 
ساعت ۱:٥٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٧  
١.
راهنما و بانک سوالات امتحانی مبانی سازمان و مدیریت ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور (کلیه ی رشته های مدیریت، حسابداری و اقتصاد) شامل یک دوره  
راهنما و بانک سوالات امتحانی مبانی سازمان و مدیریت ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور (کلیه ی رشته های مدیریت، حسابداری و اقتصاد) شامل یک دوره
پدیدآورنده: داود درون پرور
ناشر: استادی - 29 اردیبهشت، 1387
قیمت:  28000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
٢.
راهنما و بانک سوالات امتحانی مدیریت مالی (1) ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور: (رشته های حسابداری و مدیریت) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطا  
راهنما و بانک سوالات امتحانی مدیریت مالی (1) ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور: (رشته های حسابداری و مدیریت) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطا
پدیدآورنده: علی نجفی مقدم، شهرام هاشم نیا
ناشر: استادی - 29 خرداد، 1387
قیمت:  55000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
٣.
راهنما و بانک سوالات امتحانی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه پیام نور (رشته ی مدیریت و حسابداری) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل کتاب درسی  
راهنما و بانک سوالات امتحانی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه پیام نور (رشته ی مدیریت و حسابداری) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل کتاب درسی
پدیدآورنده: علیرضا کلانترمهرجردی
ناشر: استادی - 07 آبان، 1386
قیمت:  35000 ریال
این کتاب از 4 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
٣.
راهنما و بانک سوالات امتحانی پول و ارز و بانکداری دانشگاه پیام نور (رشته ی حسابداری) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب کتاب درسی، بانک سوا  
راهنما و بانک سوالات امتحانی پول و ارز و بانکداری دانشگاه پیام نور (رشته ی حسابداری) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب کتاب درسی، بانک سوا
پدیدآورنده: بهنام مرادی، فرید صفتی
ناشر: استادی - 07 آبان، 1386
قیمت:  31000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
۴.
راهنما و بانک سوالات امتحانی جمعیت و تنظیم خانواده: ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور شامل: یک دوره تدریس روان ...  
راهنما و بانک سوالات امتحانی جمعیت و تنظیم خانواده: ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور شامل: یک دوره تدریس روان ...
پدیدآورنده: نسرین سلطانی ملایعقوبی، نوشین سلطانی ملایعقوبی (ویراستار)
ناشر: استادی - 02 آبان، 1386
قیمت:  17000 ریال
این کتاب از 1 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
۵.
راهنما و بانک سوالات امتحانی اندیشه اسلامی (1) براساس کتاب: جعفر سبحانی - محمد محمدرضایی ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور شامل: یک دوره تدریس ...  
راهنما و بانک سوالات امتحانی اندیشه اسلامی (1) براساس کتاب: جعفر سبحانی - محمد محمدرضایی ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور شامل: یک دوره تدریس ...
پدیدآورنده: مهدی استادی جعفری، معصومه تاجیک
ناشر: استادی - 29 اردیبهشت، 1387
قیمت:  20000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
۶.
راهنما و بانک سوالات امتحانی زبان انگلیسی عمومی دانشگاه پیام نور، شامل: ترجمه کامل و سلیس کتاب درسی به صورت بخش به بخش، توضیحات جامع دستوری،  
راهنما و بانک سوالات امتحانی زبان انگلیسی عمومی دانشگاه پیام نور، شامل: ترجمه کامل و سلیس کتاب درسی به صورت بخش به بخش، توضیحات جامع دستوری،
پدیدآورنده: علی اصغر ذوالفقاری
ناشر: استادی - 29 اردیبهشت، 1387
قیمت:  44000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
٧.
راهنما و بانک سوالات امتحانی مدیریت تولید: ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور و مراکز آموزش عالی "رشته ی مدیریت بازرگانی - حسابداری"  
راهنما و بانک سوالات امتحانی مدیریت تولید: ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور و مراکز آموزش عالی "رشته ی مدیریت بازرگانی - حسابداری"
پدیدآورنده: ناصر جعفری، شهرام هاشم نیا
ناشر: استادی - 28 آبان، 1386
قیمت:  25000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
٨.
راهنما و بانک سوالات امتحانی مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه پیام نور (رشته ی مدیریت) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل کتاب درسی، بانک سوالات تشر  
راهنما و بانک سوالات امتحانی مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه پیام نور (رشته ی مدیریت) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل کتاب درسی، بانک سوالات تشر
پدیدآورنده: رضا رسولی، حسین ملتفت
ناشر: استادی - 18 شهریور، 1387
قیمت:  25000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
٩.
راهنما و بانک سوالات امتحانی اصول علم اقتصاد (2) (اقتصاد کلان) ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور (رشته ها ی مدیریت و حسابداری) شامل: یک دوره تدر  
راهنما و بانک سوالات امتحانی اصول علم اقتصاد (2) (اقتصاد کلان) ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور (رشته ها ی مدیریت و حسابداری) شامل: یک دوره تدر
پدیدآورنده: بهنام مرادی، سیدولی الله میرحسینی، حسن خراسانی
ناشر: استادی - 29 اردیبهشت، 1387
قیمت:  30000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
١٠.
راهنما و بانک سوالات ریاضی عمومی (1): براساس کتاب، ابراهیم احمدپور - آنه گلدی مهمیانی: ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور  
راهنما و بانک سوالات ریاضی عمومی (1): براساس کتاب، ابراهیم احمدپور - آنه گلدی مهمیانی: ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور
پدیدآورنده: حسن اسفندیاری فر، کریم احمدی صومعه، علی پاکدامن
ناشر: استادی - 21 فروردین، 1387
قیمت:  50000 ریال
این کتاب از 4 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
١١.
راهنما و بانک سوالات امتحانی حسابداری و حسابرسی دولتی دانشگاه پیام نور (رشته ی حسابداری و مدیریت) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب کتاب د  
راهنما و بانک سوالات امتحانی حسابداری و حسابرسی دولتی دانشگاه پیام نور (رشته ی حسابداری و مدیریت) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب کتاب د
پدیدآورنده: سیدمهدی محمدحسینی
ناشر: استادی - 28 آبان، 1386
قیمت:  49000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
١٢.
آمار و کاربرد آن در مدیریت (رشته ی حسابداری): براساس کتاب خدیجه جمشیدی ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور  
آمار و کاربرد آن در مدیریت (رشته ی حسابداری): براساس کتاب خدیجه جمشیدی ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور
پدیدآورنده: حسن اسفندیاری فر، کریم احمدی صومعه، احسان جمالی
ناشر: استادی - 29 اردیبهشت، 1387
قیمت:  42000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
١٣.
راهنما و بانک سوالات امتحانی فارسی عمومی ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب کتاب درسی، شرح و بیان نکات مهم  
راهنما و بانک سوالات امتحانی فارسی عمومی ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب کتاب درسی، شرح و بیان نکات مهم
پدیدآورنده: اسدالله معظمی گودرزی، فرشته آهنگری، نیره حکمت شعار ()، نجمه دژکام ()
ناشر: استادی - 29 اردیبهشت، 1387
قیمت:  53000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.

کلمات کلیدی: