ساعت ۱:٥٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٧  
١.
راهنما و بانک سوالات امتحانی مبانی سازمان و مدیریت ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور (کلیه ی رشته های مدیریت، حسابداری و اقتصاد) شامل یک دوره  
راهنما و بانک سوالات امتحانی مبانی سازمان و مدیریت ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور (کلیه ی رشته های مدیریت، حسابداری و اقتصاد) شامل یک دوره
پدیدآورنده: داود درون پرور
ناشر: استادی - 29 اردیبهشت، 1387
قیمت:  28000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
٢.
راهنما و بانک سوالات امتحانی مدیریت مالی (1) ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور: (رشته های حسابداری و مدیریت) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطا  
راهنما و بانک سوالات امتحانی مدیریت مالی (1) ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور: (رشته های حسابداری و مدیریت) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطا
پدیدآورنده: علی نجفی مقدم، شهرام هاشم نیا
ناشر: استادی - 29 خرداد، 1387
قیمت:  55000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
٣.
راهنما و بانک سوالات امتحانی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه پیام نور (رشته ی مدیریت و حسابداری) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل کتاب درسی  
راهنما و بانک سوالات امتحانی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه پیام نور (رشته ی مدیریت و حسابداری) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل کتاب درسی
پدیدآورنده: علیرضا کلانترمهرجردی
ناشر: استادی - 07 آبان، 1386
قیمت:  35000 ریال
این کتاب از 4 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
٣.
راهنما و بانک سوالات امتحانی پول و ارز و بانکداری دانشگاه پیام نور (رشته ی حسابداری) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب کتاب درسی، بانک سوا  
راهنما و بانک سوالات امتحانی پول و ارز و بانکداری دانشگاه پیام نور (رشته ی حسابداری) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب کتاب درسی، بانک سوا
پدیدآورنده: بهنام مرادی، فرید صفتی
ناشر: استادی - 07 آبان، 1386
قیمت:  31000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
۴.
راهنما و بانک سوالات امتحانی جمعیت و تنظیم خانواده: ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور شامل: یک دوره تدریس روان ...  
راهنما و بانک سوالات امتحانی جمعیت و تنظیم خانواده: ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور شامل: یک دوره تدریس روان ...
پدیدآورنده: نسرین سلطانی ملایعقوبی، نوشین سلطانی ملایعقوبی (ویراستار)
ناشر: استادی - 02 آبان، 1386
قیمت:  17000 ریال
این کتاب از 1 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
۵.
راهنما و بانک سوالات امتحانی اندیشه اسلامی (1) براساس کتاب: جعفر سبحانی - محمد محمدرضایی ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور شامل: یک دوره تدریس ...  
راهنما و بانک سوالات امتحانی اندیشه اسلامی (1) براساس کتاب: جعفر سبحانی - محمد محمدرضایی ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور شامل: یک دوره تدریس ...
پدیدآورنده: مهدی استادی جعفری، معصومه تاجیک
ناشر: استادی - 29 اردیبهشت، 1387
قیمت:  20000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
۶.
راهنما و بانک سوالات امتحانی زبان انگلیسی عمومی دانشگاه پیام نور، شامل: ترجمه کامل و سلیس کتاب درسی به صورت بخش به بخش، توضیحات جامع دستوری،  
راهنما و بانک سوالات امتحانی زبان انگلیسی عمومی دانشگاه پیام نور، شامل: ترجمه کامل و سلیس کتاب درسی به صورت بخش به بخش، توضیحات جامع دستوری،
پدیدآورنده: علی اصغر ذوالفقاری
ناشر: استادی - 29 اردیبهشت، 1387
قیمت:  44000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
٧.
راهنما و بانک سوالات امتحانی مدیریت تولید: ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور و مراکز آموزش عالی "رشته ی مدیریت بازرگانی - حسابداری"  
راهنما و بانک سوالات امتحانی مدیریت تولید: ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور و مراکز آموزش عالی "رشته ی مدیریت بازرگانی - حسابداری"
پدیدآورنده: ناصر جعفری، شهرام هاشم نیا
ناشر: استادی - 28 آبان، 1386
قیمت:  25000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
٨.
راهنما و بانک سوالات امتحانی مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه پیام نور (رشته ی مدیریت) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل کتاب درسی، بانک سوالات تشر  
راهنما و بانک سوالات امتحانی مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه پیام نور (رشته ی مدیریت) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل کتاب درسی، بانک سوالات تشر
پدیدآورنده: رضا رسولی، حسین ملتفت
ناشر: استادی - 18 شهریور، 1387
قیمت:  25000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
٩.
راهنما و بانک سوالات امتحانی اصول علم اقتصاد (2) (اقتصاد کلان) ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور (رشته ها ی مدیریت و حسابداری) شامل: یک دوره تدر  
راهنما و بانک سوالات امتحانی اصول علم اقتصاد (2) (اقتصاد کلان) ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور (رشته ها ی مدیریت و حسابداری) شامل: یک دوره تدر
پدیدآورنده: بهنام مرادی، سیدولی الله میرحسینی، حسن خراسانی
ناشر: استادی - 29 اردیبهشت، 1387
قیمت:  30000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
١٠.
راهنما و بانک سوالات ریاضی عمومی (1): براساس کتاب، ابراهیم احمدپور - آنه گلدی مهمیانی: ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور  
راهنما و بانک سوالات ریاضی عمومی (1): براساس کتاب، ابراهیم احمدپور - آنه گلدی مهمیانی: ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور
پدیدآورنده: حسن اسفندیاری فر، کریم احمدی صومعه، علی پاکدامن
ناشر: استادی - 21 فروردین، 1387
قیمت:  50000 ریال
این کتاب از 4 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
١١.
راهنما و بانک سوالات امتحانی حسابداری و حسابرسی دولتی دانشگاه پیام نور (رشته ی حسابداری و مدیریت) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب کتاب د  
راهنما و بانک سوالات امتحانی حسابداری و حسابرسی دولتی دانشگاه پیام نور (رشته ی حسابداری و مدیریت) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب کتاب د
پدیدآورنده: سیدمهدی محمدحسینی
ناشر: استادی - 28 آبان، 1386
قیمت:  49000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
١٢.
آمار و کاربرد آن در مدیریت (رشته ی حسابداری): براساس کتاب خدیجه جمشیدی ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور  
آمار و کاربرد آن در مدیریت (رشته ی حسابداری): براساس کتاب خدیجه جمشیدی ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور
پدیدآورنده: حسن اسفندیاری فر، کریم احمدی صومعه، احسان جمالی
ناشر: استادی - 29 اردیبهشت، 1387
قیمت:  42000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
١٣.
راهنما و بانک سوالات امتحانی فارسی عمومی ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب کتاب درسی، شرح و بیان نکات مهم  
راهنما و بانک سوالات امتحانی فارسی عمومی ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب کتاب درسی، شرح و بیان نکات مهم
پدیدآورنده: اسدالله معظمی گودرزی، فرشته آهنگری، نیره حکمت شعار ()، نجمه دژکام ()
ناشر: استادی - 29 اردیبهشت، 1387
قیمت:  53000 ریال
این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.

کلمات کلیدی: