لیست کتاب‌ها (در صورت نیاز با فروشگاه مرکزی تماس بگیرید.)

21. راهنما و بانک سوالات امتحانی اقتصاد خرد: دانشگاه پیام نور (رشته ی مدیریت دولتی و حسابداری) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل کتاب ...   راهنما و بانک سوالات امتحانی اقتصاد خرد: دانشگاه پیام نور (رشته ی مدیریت دولتی و حسابداری) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل کتاب ...
پدیدآورنده: بهنام مرادی، فرید صفتی
ناشر: استادی - 29 اردیبهشت، 1387 قیمت:  37000 ریال این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد. 22. راهنما و بانک سوالات امتحانی مالیه عمومی و تعیین خط مشی مالی دولتها دانشگاه پیام نور (رشته ی مدیریت - حسابداری - حقوق) شامل: خلاصه درس و نکات مه   راهنما و بانک سوالات امتحانی مالیه عمومی و تعیین خط مشی مالی دولتها دانشگاه پیام نور (رشته ی مدیریت - حسابداری - حقوق) شامل: خلاصه درس و نکات مه
پدیدآورنده: بهنام مرادی، سیدولی الله میرحسینی
ناشر: استادی - 01 خرداد، 1387 قیمت:  32000 ریال این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد. 23. راهنما و بانک سوالات امتحانی مدیریت مالی (2) ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب درسی، پاسخ تشریحی تمرین ه   راهنما و بانک سوالات امتحانی مدیریت مالی (2) ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب درسی، پاسخ تشریحی تمرین ه
پدیدآورنده: شهرام هاشم نیا
ناشر: استادی - 18 فروردین، 1387 قیمت:  27000 ریال این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد. 24. راهنما و بانک سوالات امتحانی متون زبان انگلیسی در مدیریت آموزشی (رشته علوم تربیتی): براساس کتاب محمود علیمحمدی: ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیا   راهنما و بانک سوالات امتحانی متون زبان انگلیسی در مدیریت آموزشی (رشته علوم تربیتی): براساس کتاب محمود علیمحمدی: ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیا
پدیدآورنده: مریم باغبان اصفهانی، هاجر عمادی
ناشر: استادی - 27 فروردین، 1387 قیمت:  25000 ریال این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد. 25. راهنما و بانک سوالات امتحانی زبان تخصصی (1) دانشگاه پیام نور (رشته ی مدیریت دولتی و بازرگانی) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب درسی ...   راهنما و بانک سوالات امتحانی زبان تخصصی (1) دانشگاه پیام نور (رشته ی مدیریت دولتی و بازرگانی) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب درسی ...
پدیدآورنده: مهدی زری باف
ناشر: استادی - 29 اردیبهشت، 1387 قیمت:  22000 ریال این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد. 26. بانک سوالات امتحانی حقوق جزای عمومی براساس کتاب: دکتر محمدعلی اردبیلی ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور   بانک سوالات امتحانی حقوق جزای عمومی براساس کتاب: دکتر محمدعلی اردبیلی ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور
پدیدآورنده: ماه نیا قبادیان سوادکوهی
ناشر: استادی - 19 خرداد، 1386 قیمت:  15000 ریال این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد. 27. راهنما و بانک سوالات امتحانی آمار و کاربرد آن در مدیریت (2) براساس کتاب: دکتر عادل آذر - دکتر منصور مومنی: ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور و م   راهنما و بانک سوالات امتحانی آمار و کاربرد آن در مدیریت (2) براساس کتاب: دکتر عادل آذر - دکتر منصور مومنی: ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور و م
پدیدآورنده: حسن اسفندیاری فر، کریم احمدی صومعه، احسان جمالی
ناشر: استادی - 15 آبان، 1385 قیمت:  30000 ریال این کتاب از 2 فروشگاه قابل تهیه می باشد. 28. راهنما و بانک سوالات امتحانی قرائت عربی (1): دانشگاه پیام نور (رشته ی ادبیات فارسی)   راهنما و بانک سوالات امتحانی قرائت عربی (1): دانشگاه پیام نور (رشته ی ادبیات فارسی)
پدیدآورنده: معصومه صادقی، لیلا قاسمی حاجی آبادی
ناشر: استادی - 21 فروردین، 1387 قیمت:  21000 ریال این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد. 29. راهنمای جامع و بانک سوالات امتحانی Let's write English: book 1 به همراه پاسخ کلیدی تمرینات   راهنمای جامع و بانک سوالات امتحانی Let's write English: book 1 به همراه پاسخ کلیدی تمرینات
پدیدآورنده: جورج ای. ویشون، جولیاام. برکس، معصومه شیری امین لو (مترجم)، مسعود عزیزی (مترجم)
ناشر: استادی - 08 خرداد، 1387 قیمت:  49000 ریال این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد. 30. راهنما و بانک سوالات امتحانی حسابداری میانه (1) براساس تالیف: مهدی مشکی - عبدالکریم مقدم ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور (رشته ی حسابداری) شام   راهنما و بانک سوالات امتحانی حسابداری میانه (1) براساس تالیف: مهدی مشکی - عبدالکریم مقدم ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور (رشته ی حسابداری) شام
پدیدآورنده: سیدمهدی محمدحسینی، عبدالکریم مقدم
ناشر: استادی - 27 فروردین، 1387 قیمت:  43000 ریال این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد. 31. راهنما و بانک سوالات امتحانی تحقیق در عملیات (2) دانشگاه پیام نور (رشته مدیریت دولتی، بازرگانی و حسابداری) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطال   راهنما و بانک سوالات امتحانی تحقیق در عملیات (2) دانشگاه پیام نور (رشته مدیریت دولتی، بازرگانی و حسابداری) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطال
پدیدآورنده: آزاده کریمی آهویی (تدوین)، حسن اسفندیاری فر (تدوین)، کریم احمدی صومعه (تدوین)
ناشر: استادی - 29 اردیبهشت، 1387 قیمت:  47000 ریال این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد. 32. راهنما و بانک سوالات امتحانی تاریخ تحلیلی صدر اسلام براساس کتاب: حجت الاسلام دکتر علی اکبر حسنی ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور شامل: یک دو   راهنما و بانک سوالات امتحانی تاریخ تحلیلی صدر اسلام براساس کتاب: حجت الاسلام دکتر علی اکبر حسنی ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور شامل: یک دو
پدیدآورنده: نادره جلالی
ناشر: استادی - 04 شهریور، 1386 قیمت:  28000 ریال این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد. 33. راهنما و بانک سوالات امتحانی فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه دانشگاه پیام نور (رشته ی حسابداری و مدیریت دولتی) ...   راهنما و بانک سوالات امتحانی فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه دانشگاه پیام نور (رشته ی حسابداری و مدیریت دولتی) ...
پدیدآورنده: بهنام مرادی، ابوالفضل عسگری نیا
ناشر: استادی - 05 آبان، 1386 قیمت:  26000 ریال این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد. 34. راهنما و بانک سوالات امتحانی تشریح و مورفولوژی گیاهی (رشته ی زیست شناسی) براساس کتاب: فریده دخت سیدمظفری  ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور ش   راهنما و بانک سوالات امتحانی تشریح و مورفولوژی گیاهی (رشته ی زیست شناسی) براساس کتاب: فریده دخت سیدمظفری ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور ش
پدیدآورنده: اعظم عظیمی
ناشر: استادی - 19 فروردین، 1385 قیمت:  23000 ریال این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد. 35. راهنما و بانک سوالات امتحانی زبان تخصصی (1) "رشته ی حسابداری"ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور، شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب کتاب درسی   راهنما و بانک سوالات امتحانی زبان تخصصی (1) "رشته ی حسابداری"ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور، شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب کتاب درسی
پدیدآورنده: علی جعفری، شهرام هاشم نیا
ناشر: استادی - 04 آذر، 1386 قیمت:  30000 ریال این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد. 36. راهنما و بانک سوالات امتحانی زمینه حقوق جزای عمومی،  مقدمه علم حقوق  

/ 1 نظر / 339 بازدید
مسعود

باسلام.من دنبال کتاب مدیریت استراتژیک مولفش فروزنده باشه .وکتاب مدیریت اسلامی بیشرفته مولفش فروزنده وافتخارند.وتجارت الکترونیک 1میگردم گیرم نمیاداگه هم تست یاراهنمای این سه کتاب رودارین یامیتوننین برای خریدشون کمکم کنید ممنون میشم